JAK SIĘ ZAPISAĆ

dokumentacja medyczna

Aby zostać pacjentem naszej Przychodni należy pobrać i wypełnić umieszczone poniżej deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Druki deklaracji dostępne są również w rejestracji. Nie ma potrzeby zgłaszać faktu zmiany u dotychczasowego świadczeniodawcy.
Zmiana wyboru przychodni możliwa jest do 2 razy w roku bezpłatnie i jest przeprowadzana automatycznie przez NFZ.

 

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej.