PERSONEL

Kierownik Przychodni Rodzinnej:
dr Jerzy Rajewski

Personel lekarski:

Personel pielęgniarski: