Zakres oferowanych świadczeńw ramach umowy z NFZ

Świadczenia lekarza POZ

 1. Porada lekarska w warunkach ambulatoryjnych.
 2. Porada lekarska w domu pacjenta w przypadkach uzasadnionych medycznie.
 3. Świadczenia w ramach profilaktyki CHUK
 4. Porada patronażowa.
 5. Świadczenia diagnostyki laboratoryjnej.
 6. Badania bilansowe w tym przesiewowe.
 7. Szczepienia ochronne.
 8. Badania USG, EKG.
 9. Program profilaktyki chorób odtytoniowych POCHP.

Świadczenia pielęgnierki

 1. Porada pielęgniarska w warunkach ambulatoryjnych.
 2. Pomoc pielęgniarska, monitorowanie chorób przewlekłych, np. cukrzycy, nadciśnienia itp..
 3. Porada pielęgniarska w domu pacjenta w przypadkach uzasadnionych medycznie.
 4. Wizyta patronażowa.
 5. Świadczenia w ramach profilaktyki i promocji zdrowia.
 6. Badania diagnostyczne: glikemia, RR, pomiary antropometryczne.
 7. Zabiegi pielęgniarskie.

Świadczenia położnej POZ

 1. Edukacja w zakresie planowania rodziny.
 2. Opieka w okresie ciąży, porodu i połogu.
 3. Opieka nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do 2 m.ż.
 4. Opieka w chorobach ginekologicznych.
 5. Zabiegi realizowane przez położną.
 6. Opieka nad kobietą w każdym okresie jej życia.

Badania diagnostyczne

 1. Badania laboratoryjne.
 2. EKG.
 3. USG.
 4. RTG.
 5. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
 6. Spirometria.
 7. Pomiar glukozy glukometrem.
 8. Pomiary antropometryczne.

Usługi komerycjne

 1. Badania laboratoryjne według cennika laboratorium.
 2. EKG.
 3. EKG SDS.
 4. HOLTER EKG.
 5. HOLTER RR.
 6. Iniekcja dożylna.
 7. Iniekcja domięśniowa.
 8. Iniekcja podskórna.
 9. Pobieranie krwi.
 10. Pomiar glukozy glukometrem.
 11. Pomiar RR.
 12. Spirometria.
 13. Zmiana opatrunku.
 14. USG – jamy brzusznej, tarczycy, ślinianek.
 15. Badania dla kierowców.

Dodatkowo, w naszej placówce realizowana jest opieka koordynowana w zakresie kardiologii oraz chorób tarczycy.

Na miejscu wykonujemy badanie specjalistyczne: holtery EKG, holtery ciśnieniowe, rozszerzone badania laboratoryjne, konsultacje kardiologiczne.