Profilaktyka oraz promocja zdrowia

Profilaktyka chorób układu krążenia

Program skierowany jest do osób które:

 • w tym roku kalendarzowym mają 35,40,45,50,55,

 • są obciążone czynnikami ryzyka (palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia gospodarki lipidowej, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, nadmierny stres, nieracjonalne odżywianie się, wiek),

 • u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia,

 • które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki CHUK także u innych świadczeniodawców.


CEL PROFILAKTYKI:

 • redukcja występowania i natężenia czynników ryzyka,
 • obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia,
 • zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia,
 • wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem chorób układu krążenia,
 • promocja zdrowego stylu życia.Profilaktyka przeciw grypie


Program skierowany jest do:

 • każdego pacjenta (od 6 miesiąca życia), który chce uniknąć zachorowania na grypę i jej powikłania.


CEL PROFILAKTYKI:

 • zwiększenie świadomości pacjenta na temat szczepionek przeciwko grypie,zapobieganie zachorowań na grypę,zapobieganie występowaniu powikłań pogrypowych.


Profilaktyka chorób odtytoniowych (w tym POCHP)

Program skierowany jest do osób:

 • powyżej 18 roku życia palących papierosy, w tym zakresie diagnostyki POCHP – w szczególności do kobiet i mężczyzn pomiędzy 40 a 65 rokiem życia, którzy nie mieli wykonywanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POCHP w ciągu ostatnich 36 miesięcy, u których nie zdiagnozowano wcześniej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy.


CEL PROFILAKTYKI:

 • Zmniejszenie zachorowań na schorzenia odtytoniowe, w tym ograniczenie zachorowalności, inwalidztwa i umieralności z powodu POCHP poprzez kompleksowe działania edukacyjno-diagnostyczne terapeutyczne w grupach wysokiego ryzyka,
 • poprawa świadomości w zakresie szkodliwości palenia oraz metod zapobiegania i leczenia uzależnienia od tytoniu, w tym upowszechniania wiedzy o POCHP, czynnikach jej ryzyka oraz zdrowotnych i społecznych skutków choroby,
 • wczesne wykrywanie POCHP i innych chorób odtytoniowych oraz poprawa dostępności do specjalistycznego leczenia uzależnienia od tytoniu i chorób płuc,
 • poprawa skuteczności leczenia chorób odtytoniowych w szczególności, chorób układu oddechowego, chorób układu krążenia i chorób nowotworowych, u pacjentów uzależnionych od tytoniu. 

Promocja zdrowia

Porady pielęgniarskie związane z promocją zdrowia prowadzą:


 • Mariola Błoch – pielęgniarka koordynująca, licencjonowana,
 • Joanna Małdachowska – pielęgniarka rodzinnaProfilaktyka i promocja zdrowia pacjentów raz w miesiącu (pierwszy czwartek miesiąca od godziny 12.00 do 14.00 lub według potrzeb pacjentów).


CEL PROMOCJI ZDROWIA:

 • przekazanie podstawowych wiadomości zdrowego trybu życia,
 • nauka monitorowania chorób przewlekłych.