PERSONEL

Kierownik Przychodni Rodzinnej: 
dr Jerzy Rajewski - specjalista medycyny rodzinnej.

Lekarze rezydenci:
dr Mariusz Gawrych
dr Patrycja Grabska

Personel pielęgniarski:
Mariola Błoch - pielęgniarka koordynująca,
licencjat pielęgniarstwa,
st. piel. środowiskowo-rodzinna.

Aleksandra Twardowska - specjalista opieki paliatywnej, 
st. piel. środowiskowo-rodzinna.

Hanna Chmara -  st. położna  środowiskowo-rodzinna.

Sekretarka medyczna:
mgr Katarzyna Piesik