Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w województwie Kujawsko-Pomorskim od 1.X.2017

zostań pacjentem

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka i do którego lekarza  / pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

 

Dyżurny lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
  • telefonicznie

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

 

Nowe punkty nocnej i świątecznej pomocy medycznej będą realizować świadczenia od niedzieli 1 października, od godz. 8:00.

Od 1 października od godz. 8 rano nocną i świąteczną opiekę zdrowotną realizują:

 

ŚWIADCZENIODAWCA ADRES TELEFON
1 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski
im. dr.E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Bydgoszcz
ul.Szpitalna 19
52 566 66 65
dzieci i dorośli
2 Wojewódzki Szpital Obserwacyjno – Zakaźny
im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy
Bydgoszcz
ul.Kurpińskiego 5
52 566 66 66
dzieci i dorośli
3 Fundacja „Zdrowie dla Ciebie” Bydgoszcz
ul. Witkiewicza 1
52 566 66 65
dzieci i dorośli
4 Wojewódzki Szpital Dziecięcy
im.J Brudzińskiego w Bydgoszczy
Bydgoszcz
ul.Chodkiewicza 44 bud.A
52 566 66 65
dzieci do 18 roku życia
5 Wojewódzki Szpital Dziecięcy
im.J Brudzińskiego w Bydgoszczy
Fundacja „Zdrowie dla Ciebie”
Bydgoszcz
ul.Królowej Jadwigi 16
52 566 66 65
dorośli