wsparcie psychiatrii

Oddziały psychiatryczne dla dzieci i młodzieży mogą liczyć na wsparcie finansowe, które opiewać będzie na kwotę 80 mln złotych.

Aktualnie na terenie Polski funkcjonują 403 Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (I poziom opieki), w których to najmłodsi pacjenci bezpłatnie oraz bez skierowania, mogą skorzystać z pomocy psychologów i psychoterapeutów.

Na II poziom opieki składają się 136 Centra Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, w których można uzyskać pomoc od lekarza psychiatry, a pacjenci wymagający bardziej zaawansowanej opieki mogą skorzystać ze świadczeń oferowanych w trybie oddziału dziennego.

W 32 Ośrodkach Wysokospecjalistycznej Całodobowej Opieki Psychiatrycznej (III poziom opieki) realizowane są stacjonarne, całodobowe świadczenia.

Ministerstwo Zdrowia zakłada, że do 2027 roku będzie wykształconych około 1200 nowych specjalistów.
Według WHO na 100 tys. pacjentów (dzieci i młodzież) powinno przypadać 10 specjalistów. W Polsce wskaźnik ten wskazuje 10,49.

Categories:

Tags:

Comments are closed