Od września 2025 roku w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych nauczany będzie nowy przedmiot szkolny – edukacja zdrowotna.

Minister Edukacji Barbara Nowacka, Minister Zdrowia Izabela Leszczyna oraz Minister Sportu i Turystyki Sławomir Nitras poinformowali, iż trwają prace nad wdrożeniem nowego przedmiotu do planu lekcji w szkołach.

Celem wprowadzenia zajęć jest chęć poszerzania wiedzy młodych ludzi na temat zdrowia. Przedmiot będzie obejmował między innymi takie tematy jak:

  • Zdrowie psychiczne,
  • Zdrowie fizyczne,
  • Profilaktyka,
  • Zdrowe odżywianie,
  • Uzależnienia,
  • Edukacja seksualna.

Oprócz wprowadzenia nowego przedmiotu szkolnego, Minister Nitras ogłosił, że Ministerstwo Sportu i Turystyki wraz z MEN wprowadza edukujące programy tj. „Aktywna Szkoła” czy „Sportowe Talenty”.

Zajęcia przewidziane są dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz I-III szkół ponadpodstawowych. Przedmiot „Edukacja Zdrowotna” zastąpi dotychczas nauczany przedmiot „Wychowanie do życia w rodzinie”.

Categories:

Tags:

Comments are closed