leki refundowane

Z dniem 1 kwietnia wchodzi w życie nowa lista leków refundowanych. Izabela Leszczyna przekazała, że rekordowa lista zawiera 33 nowe terapie.

Dotyczą one m.in. terapii ginekologicznych, ginekologiczno-onkologicznych, chorób serca i chorób rzadkich.

W zakresie chorób rzadkich podjęte zostaną m.in. zmiany w programie lekowego SMA dla terapii genowej Zorgensma, czy zmiany dotyczące rozszerzenia dostępu do szczepionek przeciwko RSV dla dzieci chorych na:

  • Mukowiscydozę do 1 roku życia,
  • SMA do 2 roku życia..

W zakresie onkologii ginekologicznej i ginekologii refundacji podlega m.in. pembrolizumab w leczeniu pacjentek z rakiem szyjki macicy, relugolix, estradiol i noretysteron w leczeniu chorych z mięśniakami macicy.

W zakresie kardiologii pojawiły się zmiany m.in. w programie lekowym, obejmujące leczenie pacjentów pediatrycznych, jak i rozszerzenie wskazań dla dorosłych z zaburzeniami lipidowymi, 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Categories:

Tags:

Comments are closed