mammografia

Od 1 listopada tego roku więcej kobiet będzie kwalifikować się do programu profilaktyki raka piersi. Kobiety w wieku od 45 do 74 lat będą mogły bezpłatnie wykonać mammografię. Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet. Wśród nowotworów ten typ nowotworu stanowi około 23% wszystkich zachorowań i jest odpowiedzialny za blisko 14% zgonów.

Od 1 stycznia 2024 r. programem profilaktyki raka piersi objęte zostaną także kobiety pięć lat po zakończeniu leczenia raka piersi. Zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia leczenie trastuzumabem derukstekanem będzie od 1 listopada 2023 roku refundowane w ramach programu B.9.FM  (leczenie chorych na raka piersi).

Leczenie to będzie dostępne dla pacjentek znajdujących się na drugiej, trzeciej lub czwartej linii leczenia zaawansowanego HER2-dodatniego lub nieoperacyjnego raka piersi, po otrzymaniu co najmniej jednej linii leczenia anty-HER2. Od 1 listopada 2023 roku leczenie olaparybem w leczeniu raka piersi będzie refundowane także w następujących obszarach:

• leczenie pooperacyjne wczesnego raka piersi wysokiego ryzyka, HER2-ujemnego, z mutacjami germinalnymi genu BRCA1/2,

• zaawansowany lub przerzutowy rak piersi HER2-ujemny z mutacją germinalną genu BRCA1/2,

• zaawansowany lub przerzutowy potrójnie ujemny nowotwór piersi z mutacjami germinalnymi w genie BRCA1/2.

Od 18 września do 31 października 2023 r. uruchomiony zostanie Program Wczesnego Dostępu, mający na celu przyspieszenie leczenia trastuzumabem derukstekanem  u pacjentek z HER2-dodatnim rakiem piersi z przerzutami.

W programie mogą wziąć udział wszystkie pacjentki spełniające kryteria kwalifikacyjne do programu lekowego B.9.FM – leczenia drugiej, trzeciej lub czwartej linii leczenia raka piersi w stadium HER2-dodatnim, w stadium ciężkim lub nieoperacyjnym.

Od 1 listopada 2023 roku wszyscy pacjenci spełniający kryteria i objęci programem wczesnego dostępu w okresie od 18 września do 31 października będą mogli kontynuować leczenie trastuzumabem derukstekanem, co zostało zatwierdzone przez Ministra Zdrowia zgodnie z programem lekowym B.9.FM.

Categories:

Tags:

Comments are closed