promocja zdrowia

We współpracy z Ministrem Zdrowia oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostaną podjęte działania na rzecz profilaktyki ludności wiejskiej. Głównym zadaniem jest informowanie o programie „Profilaktyka 40 PLUS”.

Wspólnym celem Ministerstwa Rozwoju i Rolnictwa Wsi, Ministerstwa Zdrowia oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie wczesnego rozpoznawania chorób cywilizacyjnych i zawodowych. Ważnym elementem wspólnych działań jest upowszechnianie informacji o programie „Profilaktyka 40 PLUS”. Umożliwi to bezpłatne badania diagnostyczne osobom powyżej 40 roku życia do końca 2023 roku. Od lipca 2021 roku przebadano ponad 600 000 osób.

Z przeprowadzonego przez NFZ i Centrum e-Zdrowia badania ankietowego dotyczącego realizacji „Profilaktyki 40 PLUS” wynika, że ​​mniej niż 1% z około 100 tys. respondentów to rolnicy. W badaniu wykazano brak dogodnej lokalizacji obiektów jako jeden z głównych powodów, dla których w badaniu nie uczestniczyli mieszkańcy wsi.

Osoba zainteresowana skorzystaniem z badań zobligowana jest do wypełnienia ankiety online np. poprzez Internetowe Konto Pacjenta, aby uzyskać elektroniczne skierowanie. Pomoc można również uzyskać w placówkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Categories:

Tags:

Comments are closed